Saturday, May 14, 2016

2016 Nationella FSR-H Regler

Nu är de nationella FSR-H reglerna uppdaterade och publicerade. Notera att de är uppdaterade med nya bränsledirektiv enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).Läs mer om tillståndskravet enligt EU-förordning 98/2013 och lagen (2014:8799) om sprängämnesprekursorer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hemsida. (Lagen gäller för privatpersoner som tänker förvärva, införa, inneha och använda bränslen med mer än 25 volymprocent nitrometan och även ren nitrometan för att blanda eget bränsle.)

Ladda ned: 
2016 Svenska Hydro FE-4S Regler


De fastslagna reglerna för vår Svenska nationella Hydro FE-4S klass (elbåt) är nu publicerade.

Ladda ned dem HÄR (eller på SMBF's hemsida)